Postup pro podávání a vyřizování stížností

Postup pro podávání a vyřizování stížností

Každý klient si může kdykoli stěžovat na porušení osobních svobod, práv nebo na nedostatečnou kvalitu poskytované péče, popř. i na jiné záležitosti. Stížnosti a podněty je možné vhodit do schránky umístěné na každém patře nebo podat u kteréhokoliv zaměstnance domova.

Postup pro podávání stížností upravuje příslušný vnitřní předpis, který každý klient obdrží při zahájení poskytování služby. Postup pro podávání stížností je též vyvěšen na každém patře nebo je možné o něj požádat kteréhokoliv zaměstnance.


Postup podávání a vyřizování stížností
Aktualizováno: 05. 10. 2023