Sazebníky

Úhrada za ubytování a stravu od 1. 2. 2023

Bydlení 280,- Kč
Celodenní strava 235,- Kč
Celkem denně 515,- Kč
Celkem měsíčně 15 656,- Kč
Aktualizováno: 05. 10. 2023