Žádost

Jak podat žádost

V případě zájmu o využívání pobytové sociální služby domov pro seniory musí být žádost podána s podpisem žadatele, případně opatrovníka, zastupujícího člena domácnosti či zmocněnce.

Žádost lze podat osobně u sociálních pracovnic, zaslat poštou, elektronicky e-mailem (scan žádosti s podpisem žadatele) nebo datovou schránkou. Žádost lze také ponechat na recepci zařízení CSS Staroměstská.

Při podání žádosti není požadováno žádné vyjádření lékaře ani lékařské zprávy.
Aktualizováno: 25. 10. 2023