Nejčastěji kladené dotazy

1. Pro koho je pobytová služba určená?
Naše služba je určená seniorům se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a kteří splňují podmínku věku s minimální hranicí 65 let. Jsme zařízení zřizované Statutárním městem České Budějovice, a tudíž upřednostňujeme žadatele s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích a ORP České Budějovice. Naše zařízení neposkytuje sociální službu Domov se zvláštním režimem.
2. Kde získat žádost a jak ji podat?
Žádost naleznete na našich webových stránkách k vyplnění a vytištění. Obdržíte ji také na recepci zařízení nebo u sociálních pracovnic, u kterých lze žádost podat osobně. Žádost lze také zaslat poštou, elektronicky e-mailem (scan žádosti s podpisem žadatele) nebo datovou schránkou nebo ponechat na recepci zařízení CSS Staroměstská. Žádost musí být opatřena podpisem žadatele, případně opatrovníka, zastupujícím členem domácnosti nebo zmocněncem. Při podání žádosti není požadováno žádné vyjádření lékaře ani lékařské zprávy.
3. Co bude následovat po podání žádosti?
Každá nově přijatá žádost se posuzuje komisí složenou z vedoucí sociálního úseku a sociálních pracovnic. O zařazení je žadatel písemně informován. Přijaté žádosti jsou komisí na základě údajů ze žádosti a informací vyplývajících a zaznamenaných z jednání se zájemcem rozděleny dle stupně naléhavosti na urgentní žádosti a žádosti.

Prosíme, včas aktualizujte svou žádost (změna zdravotního stavu, změna adresy a telefonního čísla). V případě, že se v zařízení uvolní místo, budete kontaktováni sociální pracovnicí, která se s Vámi domluví na osobním jednání v domácím prostředí. Sociální pracovnice bude při osobním jednání zjišťovat informace o Vás a Vašich potřebách, domluvíte se na společných cílech spolupráce v rámci poskytování sociální služby a stanovíte si předpokládaný individuální rozsah péče.
4. Jaká je čekací doba, než začnu využívat pobytovou sociální službu?
Čekací lhůta se odvíjí od uvolnění vhodného místa. Žádosti jsou posuzovány individuálně dle sociální potřebnosti s ohledem na další aspekty např. pohlaví, zdravotní stav, typ pokoje apod.
5. Jaká je výše úhrady za pobyt a služby?
Měsíční platba za pobyt činí 17 024,- Kč, viz ceník. Tato platba v sobě zahrnuje úhradu za ubytování, stravu a další související služby například praní a úklid. Za poskytovanou péči zařízení náleží plná výše příspěvku na péči.
6. Jaké je vybavení pokoje?
Základní vybavení pokojů je elektrická polohovatelná postel s hrazdičkou, noční stolek, šatní skříň s uzamykatelným trezorkem, jídelní stůl, židle, křeslo, věšák, skříňka na boty, komoda, lampička a signalizační hodinky. Pokoje si klienti mohou vybavit svými osobními věcmi, po předchozí domluvě i elektrospotřebiči a dalším drobným nábytkem.
7. Jaké jsou návštěvní hodiny?
Klienti mohou v domově přijímat návštěvy každý den v libovolném čase. Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domově či jinak narušovat provozní chod oddělení.
8. Je možný pobyt mimo zařízení?
Klienti mohou kdykoli vycházet a pobývat mimo areál domova. Z důvodu zajištění bezpečnosti klientů je vždy nutné hlásit odchody z domova na sesterně příslušného oddělení a dále na recepci. Delší odchody je nutné hlásit i pro případné odhlášení stravy, vždy nejméně jeden pracovní den předem do 9.00 hod.
9. Je možnost si odhlásit část stravy?
Klient si může některá jídla předem odhlásit, vždy nejméně jeden pracovní den předem do 9.00 hod. V těchto případech je vratka za neodebranou stravu poskytována ve výši stanovené ceny potravin na dané jídlo dle platného sazebníku služeb. Na základě indikace lékaře či přání klienta je připravována dieta racionální, diabetická a dieta šetřící v různých kombinacích. Ostatní speciální diety (bezmléčná, při dně, redukční, bez soli atd.) jsou poskytovány po domluvě dle provozních možností zařízení.
10. Máte pokoje přizpůsobené manželským dvojicím?
Naše zařízení není dispozičně uzpůsobené soužití páru opačného pohlaví.
11. Je možnost přestěhování z dvoulůžkového pokoje na jednolůžkový?
Ano, přestěhování je možné v rámci patra, kde je klient ubytován. Sociální pracovnice vedou evidenci žadatelů o jednolůžkový pokoj a vždy individuálně zváží možnost přestěhování s ohledem na související okolnosti.
12. Poskytujete i krátkodobé pobyty?
Sociální služba – Odlehčovací služba byla v našem zařízení ukončena k 31. 12. 2022.
13. Jak je zajištěna zdravotní péče?
CSS Staroměstská zajišťuje klientům lékařskou péči. Každý klient má možnost zvolit si praktického lékaře u nás v zařízení nebo zůstat v péči svého dosavadního lékaře. Ošetřovatelskou péči zabezpečuje kvalifikovaný zdravotnický personál, který je přítomen 24 hodin denně. V případě akutního stavu je vždy přivolána ZZS. Také zprostředkováváme péči specialistů. Lékařem předepsané medikamenty jsou do CSS Staroměstská dováženy ze smluvní lékárny a jejich správnou aplikaci zajišťuje zdravotnický personál.
14. Poskytujete paliativní péči?
Ano, naše zařízení spolupracuje s paliatrem, který dochází dle potřeby. Naším cílem v paliativní péči je zlepšení kvality života v pokročilé nebo terminální fázi, zachování důstojnosti a poskytování podpory pro rodinu.
15. Poskytujete rehabilitační péči?
Péči zajišťují dvě fyzioterapeutky. Rehabilitace se poskytuje na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Pokud nebyly výše uvedené odpovědi dostačující nebo jste nenalezli to, co Vás zajímá, vše potřebné naleznete
ve Vnitřních pravidlechDomácím řádu.

Aktualizováno: 29. 01. 2024