Prohlášení o přístupnosti

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace Staroměstská 2469/27, 37004 České Budějovice se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.staromestska.cz.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace prezentovány i ve formě dokumentů DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. 3. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Jakékoli přípomínky a dotazy ohledně přístupnosti těchto stránek prosíme směřujte na:

Centrum sociálních služeb Staroměstská
České Budějovice, příspěvková organizace
Staroměstská 2469/27
37004 České Budějovice

Technický kontakt

František Sedláček
webmaster webových stránek staromestska.cz
Telefonní číslo: 720 427 342
Email: info@dyso.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebude poskytnuta adekvátní odpověď či v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Ovládání webových stránek

Webové stránky www.staromestska.cz byly navrženy s ohledem na maximální jednoduchost ovládání a procházení obsahu pro osoby se zrakovým postižením. Při úpravě těchto webových stránek bylo dále postupováno podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých). Ke čtení obsahu stránek je možné použít hlasový odečítač obrazovky. Bezplatný odečítač naleznete například na adrese: www.nvaccess.org.

Klávesové zkratky

K navigaci je možné použít kromě počítačové myši také konkrétní klávesové zkratky. Jejich aktivace závisí na použitém webovém prohlížeči. Například prohlížeč Google Chrome vyžaduje podržení klávesy ‘Alt’ a stisknutí příslušné klávesy. V prohlížeči Mozilla Firefox je zase nutné podržet kombinaci kláves ‘Alt’ + ‘Shift’ a stisknout příslušnou klávesu.

Zkratka Stránka Funkce
'A' Úvodní stránka Otevření první aktuality
'B' Úvodní stránka Otevření druhé aktuality
'C' Úvodní stránka Otevření třetí aktuality
'D' Úvodní stránka Otevření čtvrté aktuality
'E' Úvodní stránka Otevření páté aktuality
'V' Úvodní stránka Otevření aktuálního jídelníčku pro Domov pro seniory
'G' Úvodní stránka Otevření aktuálního jídelníčku pro Pečovatelskou službu

Aktualizováno: 16. 03. 2020