Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče

CSS Staroměstská zajišťuje klientům lékařskou péči. Každý klient má možnost zvolit si praktického lékaře u nás v zařízení nebo zůstat v péči svého dosavadního lékaře. Respektujeme svobodnou volbu lékaře za předpokladu, že si klient zajišťuje kontakt s tímto lékařem sám nebo v součinnosti s rodinou.
Ošetřovatelskou péči zabezpečuje kvalifikovaný zdravotnický personál, který je přítomen 24 hodin denně. V případě akutního stavu je vždy přivolána ZZS.
Náš domov nabízí klientům odvozy a v případě potřeby i doprovody k odborným lékařům a na vyšetření.
Dále zprostředkováváme péči specialistů:
 • MUDr. Macháčková Michaela – praktický lékař
 • MUDr. Samochvalová Oksana – psychiatr
 • MUDr. Vlček Jiří – ambulance vlhkého hojení
 • MUDr. Šustr Karel - ambulance vlhkého hojení
 • MUDr. Slivková Klára – interní ambulance, klinická výživa
 • MUDr. Zatloukalová Michaela – paliatr
Lékařem předepsané medikamenty jsou do CSS Staroměstská dováženy ze smluvní lékárny a jejich správnou aplikaci zajišťuje zdravotnický personál.

Samozřejmostí jsou také sesterské vizity, které provádí staniční sestry a vrchní sestra.

Zdravotnický personál zajišťuje tyto úkony, které jsou hrazeny na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami:
 • sledování a měření fyziologických funkcí
 • aplikace injekčních léků
 • aplikace léků a dohled nad jejich užíváním
 • aplikace léčby kyslíkem
 • ošetření kožních defektů a ran
 • prevence a léčba proleženin
 • péče o stomie, PEG a močové katétry
 • odběry biologického materiálu
 • základní ošetřovatelskou rehabilitaci

Přímá péče

Přímá péče je vykonávána pracovníky v sociálních službách nepřetržitě 24 hodin denně. Úkony péče vycházejí z potřeb, požadavků a přání klientů, které jsou dojednávány v součinnosti s individuálním plánováním.
Co zajišťuje přímá péče:
 • podporu a pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při podávání stravy a tekutin
 • pomoc a podpora při adaptaci klienta

Rehabilitační péče

Cílem je udržet jak mobilní, tak také imobilní klienty v odpovídající fyzické kondici. Tuto péči zajišťují dvě fyzioterapeutky a poskytuje se na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Nutriční péče

Je poskytována nutriční terapeutkou, která u každého klienta hodnotí v pravidelných intervalech výživový stav za použití nejrůznějších metod, např. bilance hmotnosti a stravy, hodnot BMI, sestavením nutriční anamnézy, plánu a MNA dotazníku. Součástí nutričního screeningu jsou zjišťovány především potravinové alergie, klientem preferované potraviny, aktuální zdravotní stav, pohyblivost klienta či obtíže s polykáním a kousáním. Optimálně nastavená nutriční péče podporuje fyzickou kondici klienta, imunitu a správně fungující trávicí trakt, pozitivně ovlivňuje hojení ran, je nedílnou součástí prevence vzniku dekubitů (proleženin), zabraňuje rozvoji sarkopenie (úbytku svalové hmoty) a snižuje riziko vzniku malnutrice (podvýživy).
Dále nutriční terapeutka zajišťuje spolupráci s nutriční lékařkou, tzn., připravuje dokumentaci rizikových klientů, dává návrhy na vhodnou doplňkovou výživu (sipping) a nastavuje následnou nutriční péči. Tato výživa je vhodná především pro klienty s rizikem malnutrice, se sníženým příjmem stravy, jako prevence vzniku či zhoršení dekubitů či sarkopenie. Také zajišťuje enterální výživu klientům, kteří již z nejrůznějších důvodů nemohou přijímat stravu ústy a je jim zavedena výživová sonda.

Basální stimulace

Koncept basální stimulace se zaměřuje na oblast podpory v komunikaci, vnímání a hybnosti pacienta. Cílenou stimulací smyslových orgánů podporuje mozkovou aktivitu, kdy jsou uváděny do činnosti vzpomínky, které umožní klientům s poruchou ve všech výše uvedených oblastech jejich aktivizaci. Bazální stimulace napomáhá mobilizovat a obnovovat narušené schopnosti lidského vnímání. Personál přímé obslužné péče a zdravotní sestry jsou v tomto konceptu proškolovány.

Paliativní péče

Paliativní péče představuje aktivní péči o klienta v pokročilé nebo terminální fázi. Cílem je zlepšení kvality života, zachování jeho důstojnosti a poskytování podpory pro rodinu. Umírání vnímáme jako přirozenou součást života. Důsledně respektujeme individuální přání klienta a snažíme se o zachování jeho důstojnosti.
Aktualizováno: 23. 05. 2024