Pečovatelská služba

Jedná se o terénní formu služby sociální péče.

CSS Staroměstská poskytuje pečovatelskou službu pro obyvatele domu s pečovatelskou službou v ulici Nerudova 2a pro seniory žijící na území, které je vymezeno těmito ulicemi v Č. Budějovicích: Staroměstská, Kubatova, Čéčova, Hálkova, Neplachova, Zachariášova, Klostermannova, Fr. Hrubína, Neklanova, Pražská, Budivojova, Puklicova, Nerudova, U Trojice, Průběžná, Plzeňská, Kněžskodvorská, J. Haška, K. Weise, Kostelní.

Poslání pečovatelské služby je poskytování pomoci a podpory svým uživatelům tak, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově, zachovali si svůj současný způsob života i sociální zázemí, na které jsou zvyklí.

Cílová skupina
Služba je určena pro obyvatele z DPS Nerudova – seniory a osoby se zdravotním postižením od 27 let a seniory žijící na vymezeném území.

V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než českým.

Základní i fakultativní činnosti jsou zajišťovány na základě smluvního vztahu.

Kapacita terénní formy poskytování: 7 v daný okamžik.

Cíle služby

 • Spokojený klient, který díky naší pomoci a podpoře může setrvat ve svém domácím prostředí.
 • Klient, kterému služba pomáhá zachovat soběstačnost a rozvíjet jeho vlastní schopnosti při sebeobsluze, při osobních aktivitách a při péči o domácnost.
 • Podpora rodinám, které pečují o osoby s vyšším stupněm závislosti.
 • Poskytovat kvalitní péči a být tak vhodnou alternativou domovů pro seniory.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;v
 4. pomoc při chodu domácnosti;
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti, které jsou nad rámec základních činností:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů;
 2. dohled nad uživatelem;
 3. půjčování termojídlonosičů.

Každý uživatel má také nárok na bezplatné sociální poradenství.

Provoz pečovatelské služby:

Po – Pá 7.00 – 18.00 hod.
So, Ne, svátky 8.00 – 14.00 hod.

 

Aktualizováno: 06. 04. 2018