Informace o zařízení – Základní info

Centrum sociálních služeb – je příspěvková organizace Statutárního města České Budějovice schválená usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 157/2001 dne 28. června 2001.

Nalézá se v klidové zóně města České Budějovice nedaleko kostela Sv. Prokopa ve Staroměstské ulici. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, který tvoří jižní a severní trakt spojený komunikačním jádrem a s vlastním stravovacím provozem.

Samotný provoz zařízení byl zahájen již v roce 1990 jako penzion pro důchodce, tehdy rozpočtové organizace města.

Od 1.1.2007 se CSS Staroměstská stalo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu

Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby:
  1. Domov pro seniory § 49 – organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují pomoc a podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními a ambulantními sociálními službami.
  2. Pečovatelská služba § 40 – organizace je zřízena pro poskytování terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech uvedených osob.

Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud je péče potřebná.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb se zajišťují v rozsahu definovaném ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Organizace poskytuje/může poskytovat na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování.

Organizace zajišťuje pro své zaměstnance stravování ve vlastním zařízení.

Doplňková činnost

• Hostinská činnost
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v těchto oborech činnosti:
- Velkoobchod a maloobchod
- Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
• Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

 

č. bankovního účtu Česká spořitelna 4231682/0800

IČO: 625 37 890
ID datové schránky: bwpkhaq
Aktualizováno: 18. 07. 2024