Sazebníky

Úhrada za ubytování a stravu od 1. 1. 2024

Bydlení 305,- Kč
Celodenní strava 255,- Kč
Celkem denně 560,- Kč
Celkem měsíčně 17 024,- Kč
   

Aktualizováno: 22. 12. 2023