Dotace, projekty a granty

Spolufinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Dokument ke stažení

Projekt Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu
Centrum sociálních služeb Staroměstská

Dokument ke stažení

Projekt Veřejně prospěšné práce

Dokument ke stažení

Projekt Mámy pro mámy

Dokument ke stažení

 

Rozhodnutím zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 15. 5. 2012 bylo schváleno pro CSS Staroměstská poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Pečovatelská služba Centrum sociálních služeb Staroměstská“ ve výši 100 000,- Kč z grantového programu „Podpora terénních sociálních služeb“.

Rozhodnutím zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 15. 5. 2012 byl schválen pro CSS Staroměstská příspěvek na projekt „Domov pro seniory Centrum sociálních služeb Staroměstská“ ve výši 110 000,-Kč v rámci příspěvkového programu „Podpora sociálních služeb“.

Rozhodnutím zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 22. 6. 2010 byl schválen pro CSS Staroměstská příspěvek na projekt „Pečovatelská služba CSS Staroměstská“ ve výši 20 000,-Kč.

Aktualizováno: 17. 10. 2019