Dotace, projekty a granty

Spolufinancování z rozpočtu Jihočeského kraje

Dokument ke stažení

Projekt Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu
Centrum sociálních služeb Staroměstská

Dokument ke stažení

Projekt Veřejně prospěšné práce

Dokument ke stažení

Projekt Mámy pro mámy

Dokument ke stažení

Rozhodnutím zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 24. 9. 2020 bylo schváleno pro Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, p. o., poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020 na spolufinancování nákladů/výdajů pro domov pro seniory ve výši 100 000,- Kč.

Rozhodnutím zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 15. 5. 2012 bylo schváleno pro CSS Staroměstská poskytnutí neinvestiční dotace na projekt "Pečovatelská služba Centrum sociálních služeb Staroměstská" ve výši 100 000,- Kč z grantového programu "Podpora terénních sociálních služeb".

Rozhodnutím zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 15. 5. 2012 byl schválen pro CSS Staroměstská příspěvek na projekt "Domov pro seniory Centrum sociálních služeb Staroměstská" ve výši 110 000,-Kč v rámci příspěvkového programu "Podpora sociálních služeb".

Rozhodnutím zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 22. 6. 2010 byl schválen pro CSS Staroměstská příspěvek na projekt "Pečovatelská služba CSS Staroměstská" ve výši 20 000,-Kč.
Aktualizováno: 10. 12. 2020