Aktivizační činnosti a volný čas

Aktivizační činnosti

V zařízení se pravidelně pořádají kulturní a společenské akce, kterých se mohou klienti účastnit dle svého zájmu a zdravotního stavu. Mají možnost také využívat společenské prostory domova, a to především klubovny na jednotlivých odděleních, jídelnu a zázemí kavárny, pergolu nebo zahradu.

V CSS Staroměstská lze navštěvovat sociálně aktivizační a sociálně terapeutické činnosti. Klienti se mohou účastnit dopoledního společného setkávání se cvičením či zpíváním, smyslových aktivizací, dále hudebních programů, přednášek, tvořivých dílen, společného čtení, trénování paměti, promítání filmů, sportovních aktivit nebo mohou využívat PC v internetové klubovně. Nabízené činnosti jsou přizpůsobeny věku, zdravotnímu stavu, schopnostem klientů a možnostem domova. U klientů personál provádí také individuální aktivizace na pokoji.

Klubovny na jednotlivých patrech jsou vybaveny televizními přijímači, které mohou klienti využívat. Klubovny slouží zároveň i k pořádání drobných společenských akcí, půjčování knih, setkávání klientů a rodinných příslušníků. V zařízení se pravidelně koná bohoslužba. Na přání je možné domluvit individuální návštěvu kněze.

Interaktivní stolek senTable

K dispozici je klientům mobilní interaktivní dotykový stolek senTable, který nabízí klientům nové možnosti zábavy a kvalitně stráveného volného času. Klienti si mohou vybrat z širokého spektra her, které jsou zaměřeny převážně na trénování paměti, podporu komunikace a jemnou motoriku.

Interaktivní dotykový stolek senTable,

Virtuální realita

Naši klienti mohou využít také virtuální brýle Virtual Lab. Díky virtuální realitě se klienti mohou přenést do míst, ke kterým je poutají hezké vzpomínky nebo neměli možnost tato místa navštívit. Mohou se virtuálně projít po velkých světových městech. Navštívit muzea, divadla, podívat se pod hladinu oceánu, vidět zahrady a parky, projít se po horách.

Zařízení pro virtuální realitu

Smyslová aktivizace

Jedná se o koncept, který nás učí úctě, respektu a lásce v péči o stárnoucího člověka a aktivizaci, která je založena na smysluplných činnostech. Ke každému klientovi přistupujeme podle toho, jaký život prožil, jaké měl zvyky, povahu a co měl rád. Naše zařízení se školí v konceptu Smyslové aktivizace od roku 2017 a postupně se zaškolují také noví zaměstnanci.
Aktualizováno: 08. 11. 2023