Studentské stáže | staromestska.cz

Studentské stáže

CSS Staroměstská je klinickým pracovištěm:

Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity pro Katedru sociální práce a Katedru ošetřovatelství a porodní asistence, Katedru klinických a preklinických oborů.

Teologické fakulty Jihočeské univerzity oboru Sociální a charitativní práce.

Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické České Budějovice pro studenty zdravotního lycea, oboru masér sportovní a rekondiční a oboru zdravotnický asistent.

Cílem odborných praxí je ověření teoretických znalostí studentů získaných během studia, seznámí se s poskytovanými službami a rozvinou své kompetence umožňující úspěšné uplatnění na trhu práce.

Studenti pracují pod odborným dohledem příslušných pracovníků CSS.

Pověřenými pracovníky vedením praxí jsou:

  • Mgr. Lenka Hebíková Kubátová
  • Mgr. Hana Soukupová