JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

Sociální pracovnice předávaly dárky od "JEŽÍŠKOVÝCH VNOUČAT"  klientům Domova pro seniory a klientům Pečovatelské služby.

Všem dárcům patří náš dík.
Aktualizováno: 24. 02. 2023