Pečovatelská službaJedná se o terénní formu služby sociální péče.

CSS Staroměstská poskytuje pečovatelskou službu pro obyvatele domu s pečovatelskou službou v ulici Nerudova 2a pro seniory žijící na území, které je vymezeno těmito ulicemi v Č. Budějovicích: Staroměstská, Kubatova, Čéčova, Hálkova, Neplachova, Zachariášova, Klostermannova, Fr. Hrubína, Neklanova, Pražská, Budivojova, Puklicova, Nerudova, U Trojice, Průběžná, Plzeňská, Kněžskodvorská, J. Haška, K. Weise, Kostelní a dle dohody v přilehlém okolí.

Poslání pečovatelské služby je poskytování pomoci a podpory svým uživatelům tak, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově, zachovali si svůj současný způsob života.

Cílová skupina
Služba je určena pro obyvatele z domu s pečovatelskou službou Nerudova (seniory a osoby se zdravotním postižením od 27 let) a seniory od 65 let žijící na vymezeném území.

V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než českým.

Základní činnosti jsou zajišťovány na základě smluvního vztahu.

Kapacita terénní formy poskytování: 8 v daný okamžik.

Cíle služby


  • Spokojený klient, který díky naší pomoci a podpoře může setrvat ve svém domácím prostředí.
  • Klient, kterému služba pomáhá zachovat soběstačnost a rozvíjet jeho vlastní schopnosti při sebeobsluze, při osobních aktivitách a při péči o domácnost.
  • Podpora rodinám, které pečují.
  • Poskytovat kvalitní péči a být tak vhodnou alternativou pobytové služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:


  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
  2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
  3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
  4. pomoc při chodu domácnosti;
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Z fakultativních činností, které jsou nad rámec základních činností, mohou klienti dle možnosti poskytovatele využívat:

  • doprava při zařizování běžných záležitostí po městě Č. Budějovice.
Každý klient má také nárok na bezplatné sociální poradenství.

Provoz pečovatelské služby:
Po - Pá 7.00 - 18.00 hod.
So, Ne, svátky 8.00 - 14.00 hod.

 

Obrázkové piktogramy poskytovaných služeb
Aktualizováno: 04. 10. 2022