Pečovatelská služba

Základní informace

Jedná se o terénní formu služby sociální péče.

CSS Staroměstská poskytuje pečovatelskou službu pro obyvatele domu s pečovatelskou službou v ulici Nerudova 2a pro seniory žijící na území, které je vymezeno těmito ulicemi v Č. Budějovicích: Staroměstská, Kubatova, Čéčova, Hálkova, Neplachova, Zachariášova, Klostermannova, Fr. Hrubína, Neklanova, Pražská, Budivojova, Puklicova, Nerudova, U Trojice, Průběžná, Plzeňská, Kněžskodvorská, J. Haška, K. Weise, Kostelní a dle dohody v přilehlém okolí.Poslání pečovatelské služby je poskytování pomoci a podpory svým uživatelům tak, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově, zachovali si svůj současný způsob života.

Cílová skupina
Služba je určena pro obyvatele z domu s pečovatelskou službou Nerudova (seniory a osoby se zdravotním postižením od 27 let) a seniory od 65 let žijící na vymezeném území.V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než českým.

Základní činnosti jsou zajišťovány na základě smluvního vztahu.

Kapacita terénní formy poskytování: 8 v daný okamžik.

Cíle služby

  • Spokojený klient, který díky naší pomoci a podpoře může setrvat ve svém domácím prostředí.
  • Klient, kterému služba pomáhá zachovat soběstačnost a rozvíjet jeho vlastní schopnosti při sebeobsluze, při osobních aktivitách a při péči o domácnost.
  • Podpora rodinám, které pečují.
  • Poskytovat kvalitní péči a být tak vhodnou alternativou pobytové služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
  2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
  3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
  4. pomoc při chodu domácnosti;
  5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Z fakultativních činností, které jsou nad rámec základních činností, mohou klienti dle možnosti poskytovatele využívat:
  • doprava při zařizování běžných záležitostí po městě Č. Budějovice.
Každý klient má také nárok na bezplatné sociální poradenství.
 

Obrázkové piktogramy poskytovaných služeb
Aktualizováno: 05. 10. 2023