Domov pro seniory – Postup podání a vyřizování stížností