Návštěvy Potmě

Společný nácvik koled se Šarlotou, klubovna 3. patro, od 13, 00.