Zdravotní péče

Lékařská péče v domově pro seniory je poskytovaná praktickou lékařkou MUDr. Irenou Haganovou. Ordinace je umístěna v přízemí budovy.

Ordinační hodiny:

Út: 10, 00 – 15, 00
tel.: 387 001 155

Mimo ordinační hodiny praktického lékaře je dle potřeby zajišťována lékařská péče službou první pomoci nebo rychlou záchrannou službou.

K odborným lékařům je zajištěn odvoz na základě vystaveného poukazu praktického lékaře. Respektujeme svobodnou volbu lékaře, uživatel má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře.

V případě zájmu zajišťujeme dovoz léků ze smluvní lékárny „Lékárna u Muzea“.

Ošetřovatelská péče je zajišťována v domově pro seniory nepřetržitě, o klienty pečují registrované zdravotní sestry, přímou obslužnou péči zajišťují pracovníci v sociálních službách. Tým pracovníků poskytuje komplexní péči k zajištění bio-psycho-sociálních potřeb s důrazem na citlivý přístup a s respektem k jedinečnosti každého klienta.

Vybavení domova pro seniory:

  • V každém oddělení je k dispozici bezbariérová centrální koupelna uzpůsobená pro imobilní uživatele.

Součástí ošetřovatelské péče je i péče rehabilitační, kterou zabezpečují 2 kvalifikovaní pracovníci. Tito pracovníci zajišťují fyzioterapii dle ordinace lékaře, léčebně tělesnou výchovu a masáže.

Cílem rehabilitační péče je udržet mobilní, ale i imobilní uživatele co nejdéle v co nejlepší možné fyzické kondici. Péči o imobilní uživatele soustřeďujeme na léčebnou tělesnou výchovu proti svalovým kontrakturám a na dechová cvičení pro zlepšenou ventilaci plic. Uživatelé mají možnost polohovacích lůžek doplněných antidekubitní matrací.

Aktualizováno: 24. 10. 2019