Sociálně aktivizační služby

Jedná se o ambulantní typ sociální služby, která je poskytována zdarma a která je zaměřena na podporu aktivního života seniorů jako prevence sociálního vyloučení ve stáří.

Posláním sociálně aktivizačních služeb je předcházet sociální izolaci seniorů rozvíjením individuálních sociálních kontaktů s vrstevníky a poskytovat sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností klienta.

Cíle služby:

 • Klient, který se necítí osaměle.
 • Klient, který si udržuje svou psychickou a fyzickou kondici.
 • Klient, který se orientuje ve svých právech a povinnostech.
 • I nadále propojovat komunity klientů terénních, pobytových a ambulantních služeb CSS Staroměstská pořádáním společných akcí.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity
 2. Sociálně terapeutické činnosti
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 3. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Každý uživatel má také nárok na bezplatné sociální poradenství.

Cílová skupina

Služba je určená pro seniory ohrožené sociální izolací. Dolní věková hranice pro poskytnutí služby je 60 let. Služba není určena pro osoby s úplnou ztrátou zraku, osoby imobilní a osoby středně a těžce mentálně postižené. V současné době nemůžeme garantovat kvalitní službu pro osoby hovořící jiným jazykem než českým.

Maximální kapacita služby jsou 2 klienti v daný okamžik, u společných aktivit 20 klientů v daný okamžik.

Provoz sociálně aktivizační služby:

Po – Pá 12.30 – 16.00 hod.