Odlehčovací služby – Postup podání a vyřizování stížností