Dobrovolníci

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.

Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.

Hlavním posláním dobrovolníka v CSS Staroměstská je přispět ke zlepšení psychosociálních a duchovních podmínek obyvatelů domova pro seniory, uživatelů pečovatelské služby a odlehčovací služby. Největší měrou se dobrovolníci podílejí na zpříjemnění volného času u obyvatel.

Dobrovolníci mohou prostřednictvím nejrůznějších aktivit a činností být nejvíce nápomocni v těchto činnostech:

  • pomoc při organizování jednorázových kulturních akcí
  • údržba parku
  • společník seniorů
  • průvodce seniorů
  • pomoc při výuce seniorů na počítači

V současné době se dobrovolnické činnosti věnuje 18 dobrovolníků.

Tímto bychom chtěli všem dobrovolníkům velmi poděkovat a zdůraznit, že bez nich, by nebyla naše péče komplexní a smysluplná.

Program dobrovolnictví je v CSS realizován pod záštitou Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice v dobrovolnickém programu „Paleta života“ a Českou maltézskou pomocí Suverénního řádu maltézských rytířů, středisko České Budějovice.

V případě zájmu stát se dobrovolníkem CSS se můžete obrátit na sociální pracovnici Mgr. Petru Šustrovou, tel.: 720 944 629, nebo můžete kontaktovat Dobrovolnické centrum Diecézní charity, tel.:386 322 611, dobrovolnici@charitacb.cz.

Aktualizováno: 24. 10. 2019